Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Møtet 13. februar.

Nærmere 200 av klubbens medlemmer fant veien til informasjonsmøtene om klubbhusets fremtid. Medlemmene fikk informasjon om klubbhuskomiteens arbeid og om prosessen videre.

-Klubbhuset er dessverre i dårligere forfatning enn antatt. Nødvendige arbeider kan ikke utsettes særlig lenger. Komiteen har vurdert to alternative løsninger: Rehabilitering av dagens klubbhus eller nybygg, sa Lars Olaf Sterud i sin innledning på informasjonsmøtene som ble avholdt 7. og 13. februar. Sterud har ledet klubbhuskomiteen som ble nedsatt av styret i 2016.

-Uansett løsning vil mesteparten av kostnadene måtte bæres av medlemmene. Etter grundige vurderinger er konklusjonen at årlig kostnad vil være om lag den samme for begge alternativene, fremholdt Sterud.

Foreløpige kalkyler viser at årlig kontingent vil øke med ca. kr 1.300 for voksne aktive medlemmer ved bygging av nytt klubbhus, mens økningen vil bli på ca. kr 1.000 dersom eksisterende klubbhus skal rehabiliteres. Komiteen arbeider med å kvalitetssikre regnestykkene frem mot ekstraordinært årsmøte for behandling av klubbhus-saken i løpet av våren.

Både komiteen og styret anbefaler bygging av nytt klubbhus.
–Et nytt klubbhus vil gi den beste løsningen, både økonomisk og driftsmessig, men det gjenstår en del arbeid for å sikre en hensiktsmessig finansiering, sa klubbens styreleder Jan Aaseth da han innledet informasjonsmøtet den 7. februar.

Omfattende rehabiliteringsbehov

Christopher Raanaas la frem omfattende dokumentasjon om klubbhusets tilstand, og redegjorde for hvilke utbedringer som må gjøres umiddelbart, og hvilke tiltak som må iverksettes i årene fremover. Mange av de fremmøtte uttrykte at de var overrasket over klubbhusets forfatning.

Enkelte arbeider, som for eksempel utbedring av kloakkledningen under huset, drar med seg mange andre kostnader som ellers kunne vært utsatt. Arbeider som beløper seg til 12-14 millioner må påregnes uten at de vil gi noen synlig effekt for medlemmene. Ytterligere nærmere 15 millioner må investeres for å gi miljømessige besparelser eller bruksmessige gevinster. Dette omfatter blant annet tiltak for redusert energibruk, ventilasjon, el-anlegg og belysning. Noen av disse arbeidene må uansett gjøres som følge av påkrevde utbedringer, men behøver ikke prioriteres på kort sikt. Bygget vil imidlertid kreve betydelig løpende vedlikehold og ha begrenset levetid.

Erik Hagen, leder av Turneringskomiteen og medlem av Klubbhuskomiteen, presenterte krav og forventninger som bør stilles til et fremtidsrettet klubbhus. Innspill i denne prosessen har vært hentet fra så vel medlemmer, administrasjonen, trenere og fra andre klubber med nye klubbhus. Ønsket om et klubbhus som dekker medlemmenes behov for både golfrelaterte og miljøskapende aktiviteter ble fremhevet. Dagens klubbhus vil selv ikke etter rehabilitering dekke behovet for mer plass til traller, el-biler og bagger.

Skisser

Størst interesse knyttet det seg til skissene som Puls arkitekter har laget for hvordan et nytt klubbhus kan bli. Arkitekt Tim Resen redegjorde for mulighetene som et nytt klubbhus kan gi. Mange medlemmer stilte spørsmål om skissene.

-Det er viktig å huske at dette kun er skisser til hvordan et nytt klubbhus kan bli. De gode innspillene og forslagene vil bli tatt med i arbeidet med utforming av endelige tegninger og arealutnyttelse dersom klubben beslutter å bygge et nytt klubbhus, sa Lars Olaf Sterud.

Elisabeth Seeberg, som også er medlem av komiteen, orienterte om at man kan forvente å motta offentlige tilskudd til et nybygg på om lag kr 10 millioner kroner, mens det for rehabilitering kan påregnes ca. kr 2 millioner. Omfanget av dette kan først anslås etter en omfattende og relativt lang søknadsprosess.

- Jeg er imponert over hvor mye komiteen har fått til. Jeg deltok på informasjonsmøtet den 7. mars og mitt inntrykk er at det skal mye til for å ikke å se behovet for et nytt klubbhus. Men i den prosessen vi nå er inne i må huske at klubben er et idrettslag. Det er viktig å ikke miste økonomisk gangsyn og holde kostnadene på et håndterbart nivå. Det er viktig å gå grundig til verks og det må brukes god tid på å kvalitetssikre alle sider av dette prosjektet, fortalte Gunnar Skrautvol.

- Jeg syns prosessen frem til nå, hvor vi har fått informasjon litt etter litt, har vært veldig bra. På informasjonsmøtet fikk jeg dannet meg et godt bilde av prosjektet og forslaget til nytt klubbhus. Når det er sagt så har jeg vært tilhenger av nytt klubbhus i mange år allerede, sa Bøbban Paus. 

PS! Klikk på bildene for en større visning!

DSC6035
DSC6031
Motet13feb1
Skisse-2
Skisse-1
Skisse-3
Skisse-4

Klikk for å lese mer informasjon om klubbhusprosjektet.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider