Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Jens-Ove Hagen (tv) tar over vervet som styreleder etter Jan Aaseth.

Ordinært årsmøte i klubben ble avholdt tirsdag 7. mars.  Peisestuen i klubbhuset var fullsatt av engasjerte medlemmer.

Møtet ble åpnet av styreleder med ett minutts stillhet for å hedre medlemmer som gikk bort i 2016. Deretter ble følgende poster på programmet klubbet: godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere.

Årsberetningen ble som tidligere år gjennomgått side for side hvor medlemmene fikk anledning til å stille spørsmål og få svar underveis. Det ble tidlig stilt spørsmål vedr klubbhusets fremtid og hva styret så som ansvarlig gjeld å betjene. Styreleder henviste da til det ekstraordinære årsmøtet som etter planen skal finne sted før sommerferien (dato ikke bestemt), og nevnte at det i forkant av det møtet skal legges frem forslag til finansieringsplan.

Også i år benyttet noen minutter på å forklare lånesituasjonen og rentesikringen til klubben.
- Da lånet ble tatt opp be det gitt et krav fra medlemmene om forutsigbarhet på gjelden og rentene. En stor del av lånet ble rentesikret den gangen. Sikringene løper ut i 2018 og 2021. Gjennomsnittsrenten er i øyeblikket på 6,5 prosent inkludert lånemargin til banken på 2,5 prosent, fortalte Aaseth.

Det ble svart på spørsmål om hvilken retning denne klubben skal gå både med tanke på fremtidig kontingent, antall medlemmer og alderssammensetning. Det ble ytret bekymring for at det er få medlemmer i etableringsfasen som tar seg råd til å være medlem nå som kontingenten for Aktive blir over kr. 13000,-.

Det ble stilt spørsmål fra salen om hva styret gjør for å gjøre banen mer tilgjengelig for medlemmene. Aaseth svarte som det står i dokumentet: færre nye medlemmer, økte greenfee satser, dyrere for bedrifter, tidligere start for damedag og senior herrer, færre klubbturneringer og bedre oppfølging av no-show.
- Vi har også redusert antall dager med nasjonale/internasjonale turneringer. I fjor hadde vi Lag NM og Lag EM. I år har vi takket nei til Lag NM, men tatt inn European Young Masters som beslaglegger fem dager på banen. Dere vil sannsynligvis merke at det er vesentlig lettere i kommende sesong å få tid på banen. Vi skal være en klubb først og fremst for medlemmene, sa Aaseth.

Etter en gjennomgang av komitérapportene var neste post «Heder og ære». Årets klubbmestere, som fikk pokal og applaus, var:

 • Lena Kraass, piker
 • Ingrid Sæther Hagen, damer
 • Chureerat Krefting, senior damer
 • Fredric Holme, gutter
 • Markus Leandersson, herrer
 • Tom Kristensen, senior herrer
 • Asbjørn Ramnefjell, old boys
 • Trond Haug, old boys ++

Utdeling av hedersmerker

Ordet ble så gitt videre til leder av hedersmerkekomiteen, Einar Skogstad.
- Jan Aaseth har jobbet mye for klubben. Han har sittet i styret i 11 år og vært styreleder de siste 5. Jan har gjort en veldig god jobb for klubben og får hedersmerke i gull, sa Einar.

- Det har vært en ære å være styreleder i denne klubben som jeg har vært en del av siden jeg var 7 år gammel. Det har vært spennende å kunne bidra til utvikling av klubben. Jeg oppfordrer alle som har et Kristoffer ReitanKristoffer Reitan får bragdmerke i gull.«frivillighetshjerte» til å bidra der dere kan, sa Aaseth.

Neste utmerkelse gikk til Kristoffer Reitan.
-Vi har et ungt medlem som har gjort og opplevd noe som ingen andre mannlige medlemmer i klubben har vært i nærheten av. Han har vært rangert som verdens beste junior under 18 år. Han er nå ranket som nummer 43 på Wold Ranking Amateur og han heter Kristoffer Reitan, sa Einar og ba Kristoffer komme opp på podiet for å motta bragdmerke i gull.

-Jeg starter med å takke Oslo Golfklubb og alle dere her som bidrar til å gjøre klubben til det den er. Jeg har vært medlem siden jeg var 10 år og vil takke for et bra miljø og alle medlemmene som støtter meg, sa Kristoffer.

Regnskap og budsjett

Tallene i regnskapet ble gjennomgått. Det ble foreslått at styret burde se mer på kostnadssiden i klubben for å se på hvilke muligheter som finnes for å spare utgifter, uten at det går ut over banekvalitet og kapasitet.
- Vi tar oppfordringen og styret vil se nøye på dette, sa Jan Aaseth. Regnskap og budsjettet ble deretter vedtatt.

Forslag

Årsmøtet skulle behandle forslaget om å gi aktive medlemmer adgang til å kjøpe inntil 10, istedenfor 6, forhånds solgte gjestegreenfeebilletter.  Det var noen få innlegg mot dette, men det endte med at forslaget ble vedtatt med stort flertall.

Kontingenter og avgifter

Det ble en grundig og saklig diskusjon om kontingenter og avgifter. Under møtet ble det foreslått og vedtatt å øke avgiften for midlertidige medlemmer (ambassadører og deres ektefeller) fra kr. 21 000,- til kr. 50 000,-. De øvrige satsene ble vedtatt i tråd med styrets forslag. Kontingenter og avgifter gjeldende for 2017 blir som følger:

 • Aktiv: kr. 13400,-
 • Aktiv Student: kr. 6600,-
 • Aktiv junior/TM1*: kr. 3900,-
 • TM2: kr. 1800,-
 • Midl. medl: kr. 50 000,-
 • Passiv: kr. 5000,-
 • Passiv Student: kr. 1800,-
 • Passiv Junior: kr. 1800,-
 • Passiv Utland: kr. 2900,-
 • Støttemedlem: kr. 300,-
 • Innmeldingsavgift: kr. 50 000,-

*Tidsbegrenset medlemskap (TM) for juniorer som deltar i treningsgrupper.

Valg

Medlem i Valgkomiteen, Anette Bech, gikk gjennom komiteens innstilling og valgresultatet ble som følger: Jens-Ove Hagen ble valgt til styreleder og Lars Olaf Sterud som nestleder. Cecilie Ditlev-Simonsen, Camilla Raanaas Juell og Einar Lyche fortsetter som styremedlemmer for nok et år. Markus Leandersson ble valgt som nytt styremedlem og Elisabeth Økern som varamedlem.

Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité ble tatt til følge og komiteen består nå av: Jens Engelstad og Elisabeth Seeberg. 1. vara Axel Roll, 2. vara Olav Bogstrand.

Styrets innstilling til Valgkomité ble tatt til følge og består av Ragnvald Risan, Anette Bech, Jan Aaseth og vara Erik Hagen.

Jens-Ove Hagen tok så ordet og takket for tilliten og sa noen ord til den avtroppende styreleder.
- Det har vært en glede å bli kjent med deg gjennom 5 år i styret. Med dine naturlige egenskaper og personlige autoritet har du ledet styret og oppgavene dine på en flott måte. Du har bevart det store overblikket, både på det idrettslige, økonomiske og det forvaltningsmessige plan. Vi kommer til å savne deg på styremøtene. Du er og blir en regnemester, sa Jens-Ove.

DSC7427
DSC7491
Ingrid-Hagen
Klubbmester-Fredric-Holme
Klubbmester-Markus
Klubbmester-Tom-Kristensen
Klubbmester-Arbjrn-Ramnefjell

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider