Slider
  • Hjem
  • Banen
  • Hull for hull

Banen hull for hull

Hull 1

Hull 1

Oslo Golfklubbs åpningshull har et meget vakkert og relativt enkelt utslag, men byr på et utfordrende innspill. Favoriser høyre del av fairway for en bedre vinkel til green. Greenen heller litt fra venstre mot høyre og er godt voktet av en bunker til venstre og to til høyre. Unngå rough på venstre side av fairway og for lange innspill over greenens høyre side. Langtslående spillere kan slå over fairwaybunkerene, men det kan by på et utfordrende andreslag.

Hull 2

Hull 2

Hull 2 er et relativt kort par 5 hull. Oppoverbakken gjør det litt vanskeligere å velge riktig kølle på innspillet. Har du et langt innspill lønner det seg å favorisere høyre side av greenen. Greenen heller mye fra bak- til forkant, hvilket gjør det litt enklere å få ballen til å stoppe på greenen. Unngå rough på venstre side av fairway og for lange innspill over greenen. Greenbunkeren er dyp og kan gi vanskelige mellomlange bunkerslag.

Hull 3

Hull 3

Banens første par 3 er langt og blant de vanskeligste hullene på banen. Greentreff er sjelden kost og greenen heller fra bakkant mot forkant. Det er mye plass bak til venstre, men slaget derfra og inn på greenen kan være krevende. Det samme gjelder fairwayområdet bak til høyre for greenen. Fra tee 60 og 63 er dette hullet alltid vanskelig. Ikke la deg lure av vinden på tee, men se på vimpelen ved klubbhuset for å vurdere vindretningen

Hull 4

Hull 4

Et av banens lengste par 4 hull gir mye tilbake for gode utslag. Når man ikke inn på andreslaget er det smart å slå et mellomjern opp på flaten foran greenen. Greenen er voktet av en bunker kort høyre, har to platåer og heller fra bakkant til forkant. Unngå trærne på venstre side av utslaget og innspill over green. Langtslående spillere bør holde litt venstre på utslaget for å unngå at ballen kan havne i sidevannshinderet på høyre side av veien.

Hull 5

Hull 5

Dogleg venstre par 4 hull hvor det er viktig å finne fairway. Rough og trær gjør innspillet vanskelig dersom man slår til venstre, og slår man til høyre blir innspillet lengre. Sikt på bunkrene gjennom fairway. Greenen er veldig liten, har en bunker foran til høyre og er vanskelig å treffe når innspillet ofte er blindt. Det kan være lurte å ta en ekstra kølle på innspillet grunnet høydeforskjellen.

Hull 6

Hull 6

Hull 6 er et par 4 hull tilbake oppover bakken. Vanskelig fairway med svært få flate steder. Innspillet til denne greenen er ofte i motvind og med oppoverbakke hele veien er det lett å slå litt for kort på innspillet. Bruk en kølle eller to ekstra for å kompensere for vind og høydeforskjell. En bunker langs venstre side av greenen fanger opp mange baller og den falske forkanten gjør at en del innspill ruller tilbake på fairway. Greenen har to nivåer som begge heller svakt ned mot høyre forkant av green.

Hull 7

Hull 7

Et av banens mest spennende hull kan ha to strategier. De langtslående kan forsøke å nå greenen på utslaget, mens det tryggeste alternativet er å legge seg kort av ravinen som skjærer inn i fairway og sluker utslag som er for lange eller innspill som er for korte. En stor ondulering deler greenen i to hvor begge sider heller svakt mot venstre. Med ravinen til venstre og greenbunkere til høyre er det lite rom for feil i innspillet.

Hull 8

Hull 8

Et herlig lite par 3 hull med en noe opphøyd green full av onduleringer og hellinger. Pass på å ta nok kølle på utslaget da det er lett å ende opp kort. Vinden kan variere så hold et øye med tretoppene rundt hullet.

Hull 9

Hull 9

Banens andre par 5 hull er også banens lengste hull med sine 560 meter fra bakerste tee. Fairway har to platåer og med out of bounds til høyre mot driving rangen er venstresiden et sikkert sted. Svært få spillere vil nå inn på 2 slag på dette hullet, så andre slaget er viktig å plassere kort av trærne på venstre side. Out of bounds går også langs hele høyre siden av hullet. Greenen har en bunker til venstre for seg og heller fra bakkant venstre mot forkant høyre.

Hull 10

Hull 10

Oslo Golfklubbs fantastiske siste 9 hull starter med et dogleg venstre par 5 hull. En fairwaybunker på venstre side utgjør en stor utfordring for de fleste, mens de langtslående må holde utslaget litt til høyre i fairway for og unngå å havne bak trærne på andreslaget. Out of bounds går også langs venstresiden. Greenen har en falsk forkant og sender for korte innspill langt nedover bakken. Det er to platåer på greenen som gjennomgående heller mot forkant. Greenbunkeren på høyresiden er dyp og kan by på problemer. Grunnet den store høydeforskjellen kan det være lurt å ta en ekstra kølle på innspillet.
Hull 11

Hull 11

En fantastisk utsikt møter deg på det første par 3 hullet på siste 9. Høydeforskjellen bringer vinden enda mer i spill og gjør køllevalget vanskelig. Greenen har en bunker kort til venstre og heller jevnt fra høyre forkant mot venstre bakkant. Ofte ender man opp med raske putter nedover, så ha det i bakhodet når du putter. Dette er starten på norges vakreste rekke med golfhull.

Hull 12

Hull 12

Hull 12 er begynnelsen på "OGKs amen corner". Med elvebredden langs hele hullets venstre side er det god plass til høyre på utslaget. Eiketreet i fairway blokkerer alle utslag som er for korte og tvinger de som ikke slår forbi til å bruke 3 slag for å nå green. Greenen har to platåer og heller ned til venstre ned mot fossen. Det er godt med plass kort og høyre for green.

Hull 13

Hull 13

Et så vakkert hull er sjeldent å se! De fleste vil ønske å legge utslaget kort av fairwaybunkerene, mens de langtslående kan forsøke å nå greenen. Innspillet er til en lang og relativt smal green som heller ned mot vannhinderet. Bunkeren kort ligger litt lenger unna green enn det ser ut som fra fairway. Husk å nyt utsikten og rop fore ved slag ut mot det 14. hullet.

Hull 14

Hull 14

Norges beste og vakreste par 4 hull! Her har du to valg fra tee; enten ut høyre eller å gå for green over Bogstadvannet. Innspillet fra høyre er utfordrende, tross sin korte avstand, med en bred green og vannhinderet i bakkant. Dersom du velger å gå for greenen på utslaget har du god plass til høyre. Greenen heller fra bakkant mot forkant, har 2 bunkere rundt seg og et run off området på venstre side mot vannet. Bruk noen sekunder på å nyte omgivelsene før du går videre til neste hull!

Hull 15

Hull 15

Banens siste par 5 hull er langt og krevende. Hold utslaget til høyre for å unngå en dyp fairwaybunker til venstre. Andreslaget krever stor presisjon da det ikke er mulig å se hele landingsområdet fra flaten på toppen. De langtslående kan nå inn på green på 2 slag, alt avhengig av utslaget. Greenen ligger litt opphøyd og har en svak falsk front. Fra midten og bakover heller greenen fra bak til front og litt mot høyre. Dype bunkere ligger foran green og byr alltid på vanskeligheter. Unngå for lange innspill da det er vannhinder bak green.

Hull 16

Hull 16

Bogstadvannet skjærer inn foran green og gjør utslaget krevende på banens siste par 3 hull. Greenen har to platåer og heller gjennomgående fra bakkant mot forkant. Rammet inn av 2 store bunkere, en kort høyre og en bak venstre, er dette hullet slående vakkert. Godt med plass bak på og over green, så ta heller en kølle ekstra fra tee.

Hull 17

Hull 17

Ikke altfor langt på scorekortet, men dette par 4 hullet spilles lenger enn det egentlig er. Vannhinderet til høyre skaper problemer for mange på utslaget. Det er stor høydeforskjell på innspillet, så husk å ta nok kølle for å komme opp. Greenen har tre forskjellige platåer og byr på mange svært utfordrene chip`er og putter. Bunkeren kort av green fanger mange baller og byr fort på problemer.

Hull 18

Hull 18

Banens siste hull er et par 4 hull oppover mot klubbhuset. De fleste bør holde høyre for de to fairwaybunkerene til venstre, mens de langtslående kan gå over. Innspillet går også her noe oppover som gjør køllevalget ekstra viktig. Greenen har 3 bunkere rundt seg og heller fra bakkant mot forkant. Godt med plass litt kort og til venstre for green, som vil gi enklest mulig chip eller pitch inn til green.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.30-16.30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Restaurant: Åpner 22. mai kl. 10.00-17.00
Driving range: Åpen
Innegolfen: Åpen
Treningslokalet: Hverdag 08-21, helg 08-15


Følg oss

Face b Facebook
Instagram icon b  Instagram
1475508836 sun symbol b  Været
icon video conference 512 b  Webkamera
epost b  Nyhetsbrev

smartslider3[18]
smartslider3[9]